Shop

Đặt Xe
1
Điểm nhận xe
--
--
Điểm trả xe
--
--
2
FORD TRANSIT 16 chỗ Loại
3
Thông tin của bạn
--
Thông tin thanh toán
Estimated Total - 4.000.000 ₫

Tiện ích xe

FORD TRANSIT 16 chỗ

Rate

Số lượng Rate Giá
1 Ngày 4.000.000  4.000.000 
Mức phí thuê 4.000.000 

Coupons

Mã khuyến mại   Số tiền
Tổng số chiết khấu -
Tổng số ước tính 4.000.000