Shop

Đặt Xe
1
Điểm nhận xe
--
--
Điểm trả xe
--
--
2
HYUNDAI 29 chỗ Loại
Ford Fusion or Similar
3
Thông tin của bạn
--
Thông tin thanh toán
Estimated Total - 5.000.000 ₫

Tiện ích xe

HYUNDAI 29 chỗ

Ford Fusion or Similar

Rate

Số lượng Rate Giá
1 Ngày 5.000.000  5.000.000 
Mức phí thuê 5.000.000 

Coupons

Mã khuyến mại   Số tiền
Tổng số chiết khấu -
Tổng số ước tính 5.000.000