Đặt Xe
1
Điểm nhận xe
--
--
Điểm trả xe
--
--
3
Thông tin của bạn
--
Thông tin thanh toán
Estimated Total - 1.200.000 ₫

Tiện ích xe

Nissan Teana

Rate

Số lượng Rate Giá
1 Ngày 1.200.000  1.200.000 
Mức phí thuê 1.200.000 

Coupons

Mã khuyến mại   Số tiền
Tổng số chiết khấu -
Tổng số ước tính 1.200.000