Shop

Đặt Xe
1
Điểm nhận xe
--
--
Điểm trả xe
--
--
3
Thông tin của bạn
--
Thông tin thanh toán
Estimated Total - 800.000 ₫

Tiện ích xe

Toyota Innova

Rate

Số lượng Rate Giá
1 Ngày 800.000  800.000 
Mức phí thuê 800.000 

Coupons

Mã khuyến mại   Số tiền
Tổng số chiết khấu -
Tổng số ước tính 800.000